Robert Lindblom

Medium & Shaman

Som medium är jag ett verktyg för andevärlden genom kanalisering vid privata seanser. Jag ger medial coachning och vägledning med hjälp av guider, kraftdjur, änglar och kort.
Som shaman arbetar jag med min själstrumma som är mitt färdmedel och verktyg. Med hjälp av trumman höjer jag frekvensen av din ljuskropp.
Jag balanserar dina chackran och din aura, ger healing samt fyller på med ny energi. Jag gör resor till någon av de tre världarna där jag söker orsaker och lösningar på problem och sjukdomar. Jag leder även grupper på trummresor.

I den här inkarnationen är en av mina viktigaste uppgifter att hjälpa Moder jord och allt som lever i symbios med henne att höja sin frekvens. Ett steg i människans evolution som vi uppnår genom att höja vår medvetandenivå. Det gör jag genom att hålla kurser. Kurserna innehåller föredrag, meditationer, trumresor och övningar.

Kurserna ska hjälpa oss att höja vår och planetens frekvensnivå. Förbereda oss för och leda till en medvetendenivåhöjning. Något som angår oss alla. Ett arbete som går under samlingsnamnet, UPPSTIGNINGSPLANEN och övervakas med all kärlek av Ärkeängel Mikael.