Robert och Leena Lindblom

Introduktionskurs HDM & SH

Upplev tre intensiva dagar och delta i en fantastisk och högst aktuell utbildning med temat självutveckling, glädje, harmoni och Shamansk healing. Du arbetar med att läka dig själv och höja din frekvens genom självutveckling, meditationer, shamanska trumresor, healing, föredrag och olika övningar.

 

Kursledarna Robert och Leena Lindblom

Läs mer..
Merkaba - Ljuskropp

Huvudfokus på den här fyra dagars kursen är att du aktiverar din levande ljuskropp.
Din Levande Ljuskropp skapas med hjälp av medveten tanke och andning och den ger signaler till ditt högre jag att du är redo att ta ett stort kliv framåt i din personliga och andliga utveckling. Din kontakt med det högre jaget blir starkare vilket innebär att din väg blir tydligare och med mindre hinder.

Läs mer..
torus-fält

Under de här tre dagarna visar vi vägen som ger dig en möjlighet att flytta ditt medvetande till en plats vi kallar hjärtats helgade rum. Vägen dit går igenom ditt fysiska hjärta. Det är ett förändrat medvetandetillstånd där du får tillgång till ditt eget Akashiska register och kan börja skapa ditt eget liv som du vill ha det, från ett helt nytt perspektiv. Du får en ökad balans mellan hjärnan och hjärtat.

Läs mer..
Leena strålar av ljus

Under de här tre dagarna får du verktyg för att skapa ditt eget liv här och nu efter ditt hjärtats djupaste önskningar, nå högre nivåer av ditt medvetande där du är i den skapande kraftens närvaro. För att kunna komma dit behöver du ha kontakten med dig själv, din levande ljuskropp och ditt hjärtas helgade rum. På kurs III har du fått verktyg för att hitta kontakten med en del av den skapande kraften i dig, på den här kursen får du verktyg för kontakten med en del av dig i den skapande kraften.

Läs mer..