HDM IV

Under de här tre dagarna får du verktyg för att skapa ditt eget liv här och nu efter ditt hjärtats djupaste önskningar, nå högre nivåer av ditt medvetande där du är i den skapande kraftens närvaro. För att kunna komma dit behöver du ha kontakten med dig själv, din levande ljuskropp och ditt hjärtas helgade rum. På kurs III har du fått verktyg för att hitta kontakten med en del av den skapande kraften i dig, på den här kursen får du verktyg för kontakten med en del av dig i den skapande kraften.

Kursinfo

Pris:4900 SEK
Plats:Lerbäcks Hotell
Kurslängd:3 dagar
Kursledare:

Robert & Leena Lindblom

BOKA

Leena strålar av ljusDu får verktyg för att skapa ditt eget liv här och nu efter ditt hjärtats djupaste önskningar, nå högre nivåer av ditt medvetande där du är i den skapande kraftens närvaro. För att kunna komma dit behöver du ha kontakten med dig själv, din levande ljuskropp och ditt hjärtas helgade rum. På kurs III har du fått verktyg för att hitta kontakten med en del av den skapande kraften i dig, på den här kursen får du verktyg för kontakten med en del av dig i den skapande kraften.

Du kommer att arbeta med att förstärka pranaflödet igenom tallkottchakrat, som är ett centrum för din andliga utveckling. Därigenom ökar kontakten med den osynliga världen, den värld som finns i högre och lägre frekvenser än vår tredimentionella verklighet. Du aktiverar alfa-flödet och blir en del av den skapande kraften. Du blir en kanal för skapandet genom drömmandet och det inre seendet, där du skapar bilder och det blir din verklighet.

Kursen ger dig mer information om vårat levande energifält, om ljuset som kommer från tallkottskörteln och om hur bägge delar är länkade med det helgade rummet i hjärtat, rummet för skapande utan polaritet.
Ett sätt att se hur den yttre världen börjar återskapa sig själv från djupet av ditt hjärta, en ny värld från din inre visdom och allas enighet.
Tillsammans kan vi minnas och hitta till kärleken i våra hjärtan utan värderingar. Du är ett med den skapande kraften och det har du alltid varit. Det har aldrig funnits någon tid när du och den skapande kraften har varit separerade och det kommer aldrig att finnas heller. När du är i harmoni med den skapande kraften kan du ändra världen. Men du måste tillåta förändringen ske i dig själv först, du måste komma ihåg vem du är.

Du får energiöverföringar, Munay-Ki riterna 8-10 (till dig som tidigare på kurserna HDM I-III har fått riterna 1-7). Det innebär att du kan ge Munay-Ki vidare till andra.

Det finns bara en person, själ, i universum och det är du. Universum är skapat för dig.

Pris: 4900 kr inkl. kost, logi och utbildning.
Plats: Lerbäck
Kurslängd: 3 dagar