HDM III

Under de här tre dagarna visar vi vägen som ger dig en möjlighet att flytta ditt medvetande till en plats vi kallar hjärtats helgade rum. Vägen dit går igenom ditt fysiska hjärta. Det är ett förändrat medvetandetillstånd där du får tillgång till ditt eget Akashiska register och kan börja skapa ditt eget liv som du vill ha det, från ett helt nytt perspektiv. Du får en ökad balans mellan hjärnan och hjärtat.

Kursinfo

Pris:4900 SEK
Plats:Lerbäcks Hotell
Kurslängd:3 dagar
Kursledare:

Robert & Leena Lindblom

BOKA

torus-fältFörut kunde vi kommunicera och uppleva saker på ett sätt som vi sakta börjar förstå igen. Vi kunde använda ett sådant upplevelse- ochmunikationssätt som inte involverade hjärnan, men som istället kom ifrån ett heligt rum i vårat hjärta. Från hjärtat kan du skapa och hela allt. Där är du ett med existensen som andas och rör sig igenom allting.

I och med att du i kurs II har aktiverat din Levande Ljuskropp är du redo att ta ytterligare ett steg mot huvudmålet på kursserien att hitta ett speciellt, heligt rum inne i ditt hjärta och kan förenas med Moderjord och Universum i samma frekvens. En kunskap som t.ex. Maya, Hopi, Kogi och andra ”urbefolkningar” har haft alla tider och som nu är tillgänglig även för oss, den ”moderna människan”.
När vi fungerar i enighet med alltet, kan vi dela med oss av alla våra upplevelser och vår visdom. Vi öppnar oss för andra människor på ett sätt som ger tillit, harmoni och läkande kraft ”healing” till våra liv. Så att till slut hela världen kan uppnå balans.

Alla minnen av alla liv du har levt och minnen från hela din existens har du lagrat i hjärtats helgade rum. När du kommer dit kan du börja minnas vad livet betyder och vem du verkligen är. Inne i ditt helgade rum finns alla dina djupaste önskemål och drömmar, det du mest av allt vill, ditt ursprungliga skäl varför du har kommit till Jorden. Det finns där och väntar på att du ska komma ihåg det. När du är inne i det helgade rummet, har du tillåtit flödet komma igång och du kan börja skapa ditt liv som du vill ha det.
Det finns ett litet rum inne i det helgade rummet. Därifrån har allt skapandet börjat och det är där du och skaparen möts. Det är din födslorätt att komma ihåg vem du verkligen är och varför du är på jorden. (Kurs HDM IV).

När du får uppleva betydelsen av att leva i hjärtat, kommer ditt liv förändras.

På kurs III får du energiöverföringar, Munay-Ki riterna 5-7 (till dig som tidigare på kurs HDM I-II har fått riterna 1-4). Du får även mer information om din Levande Ljuskropp.

Det finns bara en person, själ, i universum och det är du. Universum är skapat för dig. Tillsammans, medvetet, kan vi alla skapa en ny, bättre livsdröm.
Det är ditt val. Det börjar från dig och mig. Du är på vägen hem.

För att kunna delta i Höj din medvetandenivå III, behöver du ha lärt dig meditationen där du aktiverar din Levande Ljuskropp. Se Höj din medvetandenivå II. Den behöver inte vara i perfekt balans och du behöver inte ha gjort meditationen varje dag för att kunna delta i kurs HDM III.

Pris: 4900 kr inkl. kost, logi och utbildning.
Plats: Lerbäck
Kurslängd: 3 dagar