HDM II

Huvudfokus på den här fyra dagars kursen är att du aktiverar din levande ljuskropp.
Din Levande Ljuskropp skapas med hjälp av medveten tanke och andning och den ger signaler till ditt högre jag att du är redo att ta ett stort kliv framåt i din personliga och andliga utveckling. Din kontakt med det högre jaget blir starkare vilket innebär att din väg blir tydligare och med mindre hinder.

Kursinfo

Pris:5600 SEK
Plats:Lerbäcks Hotell
Kurslängd:4 dagar
Kursledare:

Robert & Leena Lindblom

BOKA

Merkaba - LjuskroppDin Levande Ljuskropp skapas med hjälp av medveten tanke och andning och den ger signaler till ditt högre jag att du är redo att ta ett stort kliv framåt i din personliga och andliga utveckling. Din kontakt med det högre jaget blir starkare vilket innebär att din väg blir tydligare och med mindre hinder. Huvudfokus på den här kursen är att du aktiverar din levande ljuskropp.

Din Levande Ljuskropp är ett multidimentionellt verktyg som gör det möjligt att återskapa din verklighet på ett nytt sätt. Det är ett färdmedel en farkost för kropp och ande mellan olika dimensioner, verkligheter och världar, ett viktigt verktyg för att nå djupet av ditt hjärta.

Händelseförloppet i aktiveringen av Ljuskroppen är storartat. När du börjar uppleva din Levande Ljuskropp kommer du få så mycket vetskap och upplevelser  att det är svårt att låta bli att ta stora steg i sin personliga utveckling.

Vi fortsätter jobba med meditationer och trummresor. Du får öva dig på att se energier bl.a. auror.

Du får lära dig dom nödvändiga ceremonierna kring Munay-Ki. Du får fyra Munay-Ki initieringar för att ytterligare höja din frekvens, din medvetandenivå. Initieringarna du får på kursen följer ditt självarbete och hjälper dig i din inre läkning, hjälper dig att skydda mot tung energi från din omgivning, hjälper dig till större balans i ditt liv och att börja se och höra andevärlden.

Pris: 5600 kr inkl. kost, logi och utbildning.
Plats: Lerbäck
Kurslängd: 4 dagar